SREDNJENAPONSKI BLOKOVI 12kV - SA VAZDUŠNIM RASTAVLJAČIMA

TEHNIČKI PODACI:
Nominalni napon: 12 [kV]
Nominalna struja: 630 [A]
Struja kratkog spoja: 16/40 [kA]
Udarni napon: 75/85 [kV]
Podnosivi napon: 28/32 [kV]
Stepen mehaničke zaštite: IP30
Radna frekvencija: 50 [Hz]
Radna temperatura: od -25 do +40 [℃]
Relativna vlažnost: do 95 [%]
Nadmorska visina: do 1000 [m]
Visina ćelije: 1650 [mm]
Širina ćelije: 650 [mm]
Dubina ćelije: 800 [mm]

TEHNIČKI OPIS:

Srednjenaponske ćelije proizvodnje "Elektromehanika" d.o.o. Niš napravljene su od dva puta dekapiranog i pocinkovanog čeličnog lima debljine 1,5-2mm. Ćelije standardno poseduju opremu za identifikaciju prisutnosti napona po fazama. Pristup ćeliji je obezbeđen sa prednje strane. Vrata ćelije se zabravljuju sa tri brave i na njima se napazi providni otvor za vizuelnu kontrolu. Ćelije su standardno zaštićene nanošenjem poliester-epoksidnog praha u boji RAL 7035.

U ćeliji tipa EM-12/630T (trafo ćelija) ugrađen je rastavljač snage tipa EM-12/630SLRF koraka 700mm, bez noževa za uzemljenje, sa dograđenim osiguračkim postoljem 12kV i mehanizmom za okidanje pod dejstvom udarne igle. Rastavljač se montira leđno, na čeličnim profilima bočne stranice ćelije. Rastavljač ima ugrađenu opremu za signalizaciju položaja "uključeno"/"isključeno", posebnu blokadu sa mogućnošću zaključavanja rastavljača, kao i mehaničku blokadu vrata ćelije kod "uključenog" položaja.

U ćeliji tipa EM-12/630V (vodna ćelija) ugrađen je rastavljač snage tipa EM-12/630DSL koraka 700mm, sa dograđenim noževima za uzemljenje sa donje strane. Rastavljač se montira leđno, na čeličnim profilima bočne stranice ćelije. Rastavljač ima ugrađenu opremu za signalizaciju položaja "uključeno"/"isključeno", međusobnu blokadu noževa, posebnu blokadu sa mogućnošću zaključavanja rastavljača, kao i mehaničku blokadu vrata ćelije kod "uključenog" položaja.

U ćeliji tipa EM-12/630M (merna ćelija) bez rastavljača, ugrađena je trosistemska merna grupa, strujni i naponski merni transformatori, kao i 12kV osiguračko postolje.

SLIKE IZ PROIZVODNJE:

       

       

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:


Prospekt za EM-12/630T trafo ćeliju
CAD crtež za trafo ćeliju


Prospekt za EM-12/630V vodnu ćeliju
CAD crtež za vodnu ćeliju


Prospekt za EM-12/630M mernu ćeliju
CAD crtež za mernu ćeliju

Ispitni izveštaj Instituta "IRCE", Istočno Sarajevo