NISKONAPONSKA POSTROJENJA 0,4kV

TEHNIČKI PODACI:
Nominalni napon: 0,4 [kV]
Nominalna struja: 1250 [A], 1600 [A], 2000 [A]
Struja kratkog spoja: 25/52,5 [kA]
Snaga transformatora: 630 [kA], 1000 [kVA]
Broj izvoda: 8, 10, 12
Radna frekvencija: 50 [Hz]
Radna temperatura: od -25 do +40 [℃]
Relativna vlažnost: do 95 [%]
Nadmorska visina: do 1000 [m]
Visina bloka: 1700 [mm]
Širina bloka: 1250 [mm], 1450 [mm], 1650 [mm]
Dubina bloka: 500 [mm]

TEHNIČKI OPIS:

Niskonaponska postrojenja proizvodnje "Elektromehanika" d.o.o. Niš napravljena su od dva puta dekapiranog i pocinkovanog čeličnog lima debljine 1,5mm. U postrojenjima se ugrađuju glavni prekidači nominalnih struja 1250A, 1600A i 2000A, sa odgovarajuće dimenzionisanim bakarnim sabirnicama. Broj izvoda može biti standardno: 8, 10, 12, ili po specifičnom zahtevu Investitora. Izvodi mogu biti: osigurački, sa rastavnim letvama, sa rastavnim osiguračkim letvama ili prekidački (sa odgovarajućom zaštitom). Postrojenja sadrže strujne i naponske merne transformatore i trosistemsku mernu grupu. Takođe, postrojenja sadrže i kondenzatorske baterije za kompenzaciju reaktivne energije u praznom hodu transformatora. Na vratima postrojenja ugrađuje se oprema za praćenje glavnih električnih veličina (struje i napona po fazama) analognog ili digitalnog tipa. Postrojenja, prema posebnom zahtevu, mogu sadržati i deo vezan za kontrolu javne rasvete. Postrojenja su standardno zaštićena nanošenjem poliester-epoksidnog praha u boji RAL 7035.

Niskonaponsko postrojenje sa oznakom EM-NN/1250LBS dolazi u varijantama sa različitim tipovima izvoda i standardno je namenjeno za ugradnju u trafo-stanice 1x630kVA. Sadrži jedno dovodno trafo-polje i jedno razvodno polje. U njemu je ugrađen glavni prekidač sa termičkom zaštitom od 1250A i osam izvoda, kao i kompenzacija reaktivne energije od 30kVAr-a.

Niskonaponsko postrojenje sa oznakom EM-NN/1600LBS dolazi u varijantama sa različitim tipovima izvoda i standardno je namenjeno za ugradnju u trafo-stanice 1x1000kVA. Sadrži jedno dovodno trafo-polje i jedno razvodno polje. U njemu je ugrađen glavni prekidač sa termičkom zaštitom od 1600A i dvanaest izvoda, kao i kompenzacija reaktivne energije od 60kVAr-a.

Niskonaponsko postrojenje sa oznakom EM-NN/1250MCCB dolazi u varijantama sa različitim tipovima izvoda i standardno je namenjeno za ugradnju u trafo-stanice 1x630kVA. Sadrži jedno dovodno trafo-polje i jedno razvodno polje. U njemu je ugrađen glavni prekidač sa prekostrujnom zaštitom od 1250A i osam izvoda, kao i kompenzacija reaktivne energije od 30kVAr-a.

Niskonaponsko postrojenje sa oznakom EM-NN/1600MCCB dolazi u varijantama sa različitim tipovima izvoda i standardno je namenjeno za ugradnju u trafo-stanice 1x1000kVA. Sadrži jedno dovodno trafo-polje i jedno razvodno polje. U njemu je ugrađen glavni prekidač sa prekostrujnom zaštitom od 1600A idvanaest izvoda, kao i kompenzacija reaktivne energije od 60kVAr-a.

Niskonaponsko postrojenje sa oznakom EM-NN/2000AIR dolazi u varijantama sa različitim tipovima izvoda i standardno je namenjeno za ugradnju u trafo-stanice 1x1000kVA. Sadrži jedno dovodno trafo-polje i jedno razvodno polje. U njemu je ugrađen glavni prekidač (vazdušni) sa prekostrujnom zaštitom od 2000A i dvanaest izvoda, kao i kompenzacija reaktivne energije od 60kVAr-a.

SLIKE IZ PROIZVODNJE:

       

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:


Prospekt za EM-NN/1250LBS postrojenje
CAD crtež za EM-NN/1250LBS postrojenje


Prospekt za EM-NN/1600LBS postrojenje
CAD crtež za EM-NN/1600LBS postrojenje

Ispitni izveštaj Instituta "IRCE", Istočno Sarajevo