METALNI RAZVODNI ORMANI

TEHNIČKI PODACI:
Debljina lima: 1-1,5 [mm]
Stepen mehaniočke zaštite: IP55
Montažna ploča: Da
Standardna širina: 250-800 [mm]
Standardna visina: 250-2000 [mm]
Standardna dubina: 150-300 [mm]
Finalna zaštita: Plastifikacija u boji RAL 7035

TEHNIČKI OPIS:

Metalni razvodni ormani proizvodnje "Elektromehanika" d.o.o. Niš izrađeni su od hladnovaljanog čeličnog lima debljine 1-1,5mm (u zavisnosti od dimenzija ormana) i zaštićeni su nanošenjem poliester-epoksidnog praha u boji RAL 7035. Ormani se proizvode prema zahtevu Kupca kao: nazidni, ugradni ili slobodnostojeći. Njihove su dimenzije definisane prema zahtevu Kupca, u stepenu mehaničke zaštite IP55.

Slobodnostojeći ormani se isporučuju sa postoljem za montažu na pod, poseduju bravu sa zaključavanjem u tri tačke i tasterom za oslobađanje ručice brave. Isporučuju se sa montažnom pločom od pocinkovanog čeličnog lima debljine 2mm, ili od plastificiranog lima, u zavisnosti od zahteva.

Nadgradni ormani namenjeni su montaži na zid i isporučuju se sa odgovarajućim nosačima za montažu Montažna ploča može biti od pocinkovanog čeličnog lima debljine 2mm, ili od plastificiranog lima, u zavisnosti od zahteva.

Ugradni ormani namenjeni su ugradnji u zid i isporučuju se sa montažnom pločom od pocinkovanog čeličnog lima debljine 2mm, ili od plastificiranog lima, u zavisnosti od zahteva.

SLIKE IZ PROIZVODNJE:

       

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:


Prospekt za EM-RO razvodne ormane