KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE

"Elektromehanika" d.o.o. Niš proizvodi kompletne ormane za kompenzaciju reaktivne energije. U ovim ormanima ugrađene su kondenzatorske baterije proizvođača "ENERLUX" (Italija), zatim kontaktori proizvođača "LOVATTO" (Italija), automatski regulator proizvođača "LOVATTO" (Italija) i osiguračka postolja od 160A. Kompenzacija reaktivne energije standardno može biti izvedena kao fiksna ili vođena automatskim regulatorom za popravku faktora snage sa 7 ili 12 stepeni regulacije.

Naš tehnički tim će na bazi dostavljene potrošnje električne energije (mesečnih računa) izvršiti najbolju optimizaciju sistema za kompenzaciju reaktivne energije i prilagoditi je potrebama krajnjeg korisnika. Pri ovome se garantuje da, instalacijom našeg sistema, prekomerne preuzete električne energije više neće biti, a da će povučena reaktivna energija biti drastično smanjena.