PROIZVODNI PROGRAM

Proizvodni program "Elektromehanike" d.o.o. Niš obuhvata proizvodnju sledeće opreme:

  • Proizvodnja srednjenaponskih blokova 12kV sa vazdušnim rastavljačima za unutrašnju ugradnju
  • Proizvodnja niskonaponskih postrojenja 0,4kV za unutrašnju ugradnju za montažne-betonske ili zidane trafo-stanice
  • Proizvodnja uljnih distributivnih transformatora prenosnog odnosa 10/0,42kV snage od 50kVA do 250kVA
  • Proizvodnja različitih tipova metalnih razvodnih ormana
  • Proizvodnja specijalnih postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije
  • Proizvodnja ormana za stubne trafo-stanice (STS) 10/0,4kV
  • Proizvodnja okruglih čeličnih stubova za javnu rasvetu