"ELEKTROMEHANIKA" NEKADA

"Elektromehanika" je osnovana u Nišu 1953. godine. Sedište firme bilo je preko puta današnje "Poštanske štedionice", u centru grada. Osnovana je kao zanatsko-uslužna radnja koja se bavila popravkom kućnih aparata i sitnim elektroinstalacijama. 1955. godine sedište firme je premešteno iza današnjeg T.C. "Ambasador". Tu počinje prva ozbiljna proizvodnja manjih transformatora, do 160kVA, kao i remont većih transformatora, do 1000kVA. 1957. godine firma ponovo menja svoje sedište i prelazi u ul. Karadžićevu. Rade se veliki transformatori, rastavljači snage, osigurači, specijalni transformatori za sušare. Proizvodi se izvoze se u: Rusiju, Poljsku i Istočnu Nemačku. Konačno, 1960. godine sedište firme se premešta u fabrički krug "Elektronske Industrije Niš" gde postaje njen sastavni deo i u sledećih par godina prestaje da postoji pod imenom "Elektromehanika". Od nje se formira nova fabrika koja ulazi u sastav "Elektronske Industrije Niš".

Paralelno sa postojećom "Elektromehanikom", opština grada Niša 1957. godine formira firmu pod imenom "Elektroservis" čija je osnovna delatnost bila slična delatnosti "Elektromehanike". Sedište ove nove firme bilo je kod "Streljane". 1961. godine "Elektroservis" prelazi na današnju lokaciju "Elektromehanike" d.o.o., u ulicu generala Milojka Lešjanina. Tokom sledećih par godina gradi se nova proizvodna hala, a 1966. godine ova firma konačno preuzima ime stare "Elektromehanike" koja je odavno ugašena. 1979. godine firma gradi novu Upravnu zgradu koja će kasnije postati sedište nove firme pod imenom "Elektroremont", nakon podele.

"ELEKTROMEHANIKA" DANAS

Od 2007. godine "Elektromehanika" d.o.o. je privatna firma koja se bavi projektovanjem i proizvodnjom razvodnih postrojenja 0,4kV i 10kV za industrijske objekte, remontom transformatora do 4MVA i izradom svih tipova razvodnih ormana.

Firma zapošljava oko 20-tak ljudi, uglavnom inženjera i tehničara iz oblasti jake struje. Posedujemo licence za projektovanje i izvođenje elektroenergetskih radova (350. i 450.) za naponske nivoe 0,4kV i 10kV, na svim tipovima objekata: industrijskim, poslovnim, komercijalnim i stambenim.

U proteklih 10-tak godina realizovan je veliki broj industrijskih objekata: proizvodne hale različitog tipa, hladnjače, magacini, itd. Izgrađeno je više desetina trafo-stanica: montažne-betonske trafo-stanice (MBTS), stubne trafo-stanice (STS). Izgrađen je veći broj 10kV dalekovoda (podzemnih i nadzemnih). Takođe, vršena je i rekonstrukcija postojeće rasvete u parkovskim zonama.

Naš osnovni motiv je zadovoljstvo naših kupaca, jer je iza nas duga i uspešna istorija poslovanja koju nameravamo da sledimo. Zato će "Elektromehanika" uvek težiti da usavršava i poboljšava svoj proizvodni i poslovni proces, kao i da bude stalno otvorena za mlade i stručne ljude koji žele da steknu praktično znanje i iskustvo na odgovornim poslovima vezanim za projektovanje i implementaciju elektroenergetskih rešenja.