DALEKOVODI 10kV I 0,4kV

"Elektromehanika" d.o.o. Niš izvodi elektromontažne radove na izgradnji objekata dalekovoda, i to:

  • podzemni i nadzemni dalekovodi naponskog nivoa 10kV
  • podzemni i nadzemni dalekovodi naponskog nivoa 0,4kV

Izgradnja podrazumeva ili sistem "ključ u ruke" ili sistem "jediničnih cena", od dobijanja dozvole za gradnju, do isporuke i polaganja kablova, ispitivanja instalacija i puštanja u rad, odnosno dobijanja Upotrebne dozvole za objekat dalekovoda.

Izvodimo sve vrste potrebnih građevinskih pripremnih i završnih radova na izgradnji dalekovodne mreže: bušenje i podbušivanje, prosecanje asfalta i betona, zemljani iskop, zatrpavanje, tamponiranje, odvoz šuta ili viška zemlje na deponiju, čišćenje terena, betoniranje, asfaltiranje, tj. vraćanje terena u prvobitno stanje.