GROMOBRANSKE INSTALACIJE

"Elektromehanika" d.o.o. Niš izvodi elektromontažne radove na izgradnji gromobranske instalacije za sve tipove objekata, i to:

  • izgradnja temeljnog uzemljivača
  • izgradnja spustnih vodova
  • izrada prihvatnog sistema na krovu objekta
  • izrada mernog spoja