INDUSTRIJSKI OBJEKTI

"Elektromehanika" d.o.o. Niš izvodi sve vrste elektromontažnih radova na izgradnji industrijskih objekata. Počevsi od izgradnje dovoda napajanja za objekat (10kV podzemni vodovi), preko izgradnje trafo-stanice, sve do unutrašnjih elektro-energetskih instalacija niskog napona koje obuhvataju:

  • proizvodnju i šemiranje glavnih i pomoćnih razvodnih ormana za napajanje potrošača
  • postavljanje linija nosača kablova i kabliranje za napajanje potrošača
  • povezivanje krajnjih potrošača
  • postavljanje linija nosača kablova i kabliranje za napajanje osvetljenja
  • izvođenje elektro-instalacionih radova i ugradnja opreme u kancelarijskom i administrativnom delu objekta
  • postavljanje opšteg i nužnog osvetljenja
  • izvođenje elektro-instalacionih radova na postavljanju signalnih i telekomunikacionih veza unutar objekta
  • izvođenje elektro-instalacionih radova na postavljanju opreme za detekciju i dojavu požara